Закон України «Про енергозбереження» був прийнятий ще в 1994 році, але і в даний час велика частина промисловості України працює дуже енергозатратно. З огляду на те, що вартість енергоносіїв постійно зростає, задача впровадження енергозбереження на промислових підприємствах вельми актуальна.
Енергозбереження - це комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на більш раціональне використання енергетичних і матеріальних ресурсів підприємства.
Ефективно вирішувати задачу енергозбереження можливо тільки комплексно і найкраще ще на етапі виконання проектних робіт.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Основними споживачами енергії на промислових підприємствах зазвичай є технологічні процеси і установки. На харчових підприємствах найбільш енерговитратні системи холодопостачання, теплопостачання, кондиціонування.
Детальніше про використані нами засоби підвищення їх енергоефективності дивіться в статтях: Енергозбереження в технологічних процесах, Енергозбереження в холодильній техніці, Енергозбереження при кондиціонуванні та осушенні повітря.

ПРИНЦИПИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Теплотехнічні системи складаються зазвичай з великої кількості взаємопов'язаних компонентів, пов'язаних між собою трубопроводами, повітроводами і об'єднані загальною системою управління.
Відмінною особливістю компанії «ЕС Інжиніринг» є комплексний взаємопов'язаний підхід до проектування всіх інженерних теплотехнічних систем підприємства, що дозволяє найкращим чином вирішувати питання енергозбереження та використання вторинних енергоресурсів. Ми проектуємо інженерні системи підприємств з урахуванням принципів енергозберігаючого проектування.
Компанія «ЕС Інжиніринг» обов'язково бере участь спільно з Замовником в розробці докладного технічного завдання (ТЗ) і техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на основі вивчення технології та обладнання конкретного виробництва.
Проектування великих теплотехнічних систем по вищенаведеним принципам дозволяє не тільки економити енергію, але і істотно знижувати капітальні витрати та споживання води. Так, система холодопостачання молококонсервного комбінату «Рошен», спроектована нами з урахуванням описаних вище енерго- і ресурсозберігаючих принципів, виявилася приблизно в 1.5 рази дешевше традиційних систем, запропонованих конкуруючими фірмами.

АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ

Керування теплотехнічними системами виконується найчастіше на рівні окремих підсистем і компонентів (градирні, чиллери, насосні станції, припливно-витяжні установки, фанкойли та ін.). Тому теплотехнічна система функціонує у вигляді окремих підсистем, а не єдиного комплексу.
Особливістю систем керування, які пропонує наша компанія, є використання спеціальних адаптивних програм керування верхнього рівня, які об'єднують керування всіма компонентами. Мета такої програми - отримати максимально ефективний режим роботи всієї системи на будь-якому режимі експлуатації, оперативна діагностика і усунення відмов, що сприяє збільшенню терміну служби системи.
Виконуємо енергоаудит діючих підприємств.
Енергоаудит - комплексне енергетичне обстеження об'єкта з метою виявлення його технічного стану і ефективності виробництва та використання енергії, розробки плану енергозберігаючих заходів.
Особливістю послуг з енергоаудиту, що надаються «ЕС Інжиніринг», є добре знання процесів у теплотехнічних системах (холодопостачання, теплопостачання, кондиціювання, системи штучного клімату та ін.), без чого неможливо належним чином виконати аудит виробництва і комплексно вирішити питання енергозбереження на всьому підприємстві.
У переліку енергозберігаючих заходів, які пропонує компанія «ЕС Інжиніринг», важко переоцінити внесок сучасних автоматизованих засобів керування, диспетчеризації і моніторингу. Власне, будь-які заходи з енергозбереження мають починатися з обліку та контролю.